Home » Klaster

Klaster

Kalendarium Opolskiego Klastra Budowlanego

 Kiedy rozpoczęliśmy działania związane z utworzeniem inicjatywy klastrowej?

22-06-2010r – Spotkanie informacyjne w siedzibie firmy „Ciurex-2” w Czarnowąsach zorganizowane przez Stowarzyszenie „Opolski Dom” oraz Opolski Park Naukowo Technologiczny. Spotkanie miało na celu poinformowanie uczestników o możliwościach utworzenia klastrów i pozyskiwania funduszy unijnych na ich działalność.

22-07-2010r – Spotkanie z Panią Anetą Przyszlak pracownikiem Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Makowiecka- Granatowska oraz  Sławomir Pochwała. Na spotkaniu dyskutowano o możliwości współorganizowania tzw. Misji Gospodarczej Opolszczyzny. Celem misji było by zorganizowanie dla środowiska stolarzy z województwa opolskiego spotkania z przedstawicielami tej branży z państw ościennych.

26-10-2010 – Spotkanie z Panią Anetą Przyszlak oraz Panią Katarzyną Brandys pracownikami Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyli Pan Artur Ciechociński oraz  Sławomir Pochwała. Na spotkaniu dyskutowano o możliwościach współpracy w roku 2011.

12-11-2010 rok- Spotkanie z przedstawicielami „Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego” W spotkaniu uczestniczyli Pan Artur Ciechociński oraz  Sławomir Pochwała. Podczas spotkania podsumowano współpracę jaką nawiązaliśmy w mijającym roku i dyskutowano o możliwościach dalszej współpracy i działaniach możliwych do przeprowadzenia w przyszłym roku.

28-11-2010 rok – Spotkanie z Panią Anetą Przyszlak oraz Panią Katarzyną Brandys pracownikami Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyli Pan Artur Ciechociński oraz  Sławomir Pochwała. Na spotkaniu dyskutowano o możliwościach założenia klastra budowlanego przez Stowarzyszenie „Opolski Dom”.

16-01-2011 rok – Spotkanie w siedzibie instytucji „Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej” mieszczącej się w Opolu przy ul. 1 Maja 13/2. Spotkanie z Panią Anitą Wawrów specjalistą ds. pozyskiwania funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięli udział z ramienia Stowarzyszenia „Opolski Dom” Ewa Makowiecka – Granatowska oraz Sławomir Pochwała. Celem spotkania było uzyskanie informacji dotyczących możliwości pozyskania funduszy unijnych na zawiązanie i rozwój inicjatywy klastrowej KLASTER BUDOWLANY „Opolski Dom”.

11-02-2011 rok –Nawiązywanie kontaktów z firmami zainteresowanymi przystąpieniem do  inicjatywy klastrowej.  Wyjazdy oraz spotkania z przedstawicielami firm w celu podpisania dokumentacji niezbędnej do utworzenia inicjatywy klastrowej.

18-02-2011 rok – Spotkanie w siedzibie biura Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Stowarzyszenia „Opolski Dom” Pan Artur Ciechociński oraz Sławomir Pochwała, natomiast OPNT reprezentowała Pani Katarzyna Brandys. Na spotkaniu omawiano szczegóły dotyczące działań jakie zostaną podjęte w celu utworzenia oraz promocji inicjatywy klastrowej branży budowlanej. Ustalono wstępnie działania i okres ich realizacji.

24-02-2011 rok – Spotkanie wszystkich przedstawicieli instytucji, którzy deklarowali chęć przystąpienia do inicjatywy klastrowej. Na spotkaniu doszło do podpisania porozumienia o współpracy w ramach OPOLSKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO „Opolski Dom” Spotkanie odbyło się w siedzibie Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego.

21-03-2011 rok – Spotkanie przedstawicieli instytucji, którzy zainteresowani są przystąpieniem do POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO „Opolski Dom” w ramach INICJATYWY KLASTROWEJ. Na spotkaniu doszło do podpisania porozumienia oraz wypełnienia deklaracji. Dyskutowano o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach  Działania 5.1 Innowacyjna Gospodarka, „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

05-04-2011 rok – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków do Działania 5.1 Innowacyjna Gospodarka, „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Bankowej przy ul. Kośnego 72 w Opolu.

05-05-2011 rok – Spotkanie przedstawicieli POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO „Opolski Dom”, mające na celu, ustalenie  porządku prac nad projektem wniosku o dofinansowanie z Działania 5.1 Innowacyjna Gospodarka, „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

12-05-2011 rok – Spotkanie przedstawicieli POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO „Opolski Dom”, mające na celu uzupełnienie braków w przygotowywanym projekcie, ustalenie dalszego porządku prac nad projektem wniosku o dofinansowanie z Działania 5.1 Innowacyjna Gospodarka, „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

 

Członkowie inicjatywy klastrowej

Podmioty gospodarcze skupione do dnia 24.05.2011 w ramach Opolskiego Klastra Budowlanego „Opolski Dom”.

Lp.

Imię

Nazwisko

Nazwa instytucji

Data przystąpienia

 1.

Bogdan

Tomaszek

Opolski Park Naukowo Technologiczny

30.01.2011

 2.

Artur

Ciechociński

Stowarzyszenie „Opolski Dom”

30.01.2011

 3.

Krzysztof

Matysek

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITROBUD

31.01.2011

 4.

Ryszard

Halupczok

HALUPCZOK- STOLARSTWO

31.01.2011

 5.

Janusz

Juszko

VENTUS

03.02.2011

 6.

Andrzej

Kuchcik

Certyfikacja Energetyczna Budynków

08.02.2011

 7.

Ryszard

Ciura

PHU CIUREX-2

09.02.2011

 8.

Jacek

Bąk

FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA

Jacek Bąk

10.02.2011

 9.

Tomasz

Masłocha

EURO- JUMAR- TRADE Sp. z o.o.

16.02.2011

10.

Tomasz

Wańkowski

CONCEPT- PROJEKT

17.02.2011

11.

Leszek

Piekarczyk

AKART MEBLE NA WYMIAR

17.02.2011

12.

Norbert

Lysek

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

18.02.2011

13.

Krzysztof

Suchanoff

SUCHANOFF design Sp. z o.o.

18.02.2011

14.

Tadeusz

Pawlak

F.U.H. PORTAL

23.02.2011

15.

Kornelia

Lotko

Zakład Produkcyjno – Usługowo- Handlowy „LOTKO”

03.04.2011

Co to są klastry?

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego – klastry to regionalne i terytorialne koncentracje firm produkujących i sprzedających podobne lub komplementarne produkty, a przez to zmuszonych do przezwyciężania podobnych problemów i wyzwań.

W rezultacie powoduje to powstawanie wyspecjalizowanych dostawców maszyn i surowców, rozwój specjalistycznych kompetencji i umiejętności oraz szybszy rozwój specjalistycznych i zindywidualizowanych usług.


M. Porter amerykański ekonomista, profesor, kierownik Instytutu Strategii i Konkurencji na Harvard Business School, światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji.

Klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z innych powiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego (np. uniwersytetów, izb handlowych) wzajemnie konkurujących oraz współpracujących.

Rola Stowarzyszenia „Opolski Dom” w Inicjatywie Klastrowej


Post a Comment