Home » Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

„Opolski Dom” to idea programowa, której celem jest integracja
i promocja dorobku, tradycji oraz gospodarki Śląska Opolskiego.

Tradycje, obyczaje, kultura, gospodarka i różnorodność narodowa ludności Śląska Opolskiego to wartości promocyjne, które skierowane do mieszkańców Opolszczyzny oraz Polski i Europy stworzą rozpoznawalną jedność, która nazywa się „Opolski Dom”.

Realne wybudowanie „Opolskiego Domu” na bazie ładu i tradycji architektury opolskiej jest zamierzeniem, które początkuje rozwój idei „Opolskiego Domu”, a tym samym zaangażuje i połączy wysiłki samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców Opolszczyzny twórczo pracujących na rzecz regionu.

Swoje cele Stowarzyszenie będzie realizować między innymi poprzez:

  • promocję opolskiej architektury, rzemiosła, materiałów budowlanych i osiągnięć naukowych wśród mieszkańców Opolszczyzny
  • animowanie, współorganizowanie i organizowanie imprez gospodarczo – kulturalnych promujących opolską tradycję, kulturę i gospodarkę
  • organizację spotkań ludzi, którzy swoją działalnością i pracą sławią region Śląska Opolskiego.

Stowarzyszenie jako lokalna grupa działania stanowi formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, organizacji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych.

Stowarzyszenie skupia osoby prawne, instytucje, województwa, gminy, powiaty, osoby fizyczne i inne, zainteresowane pielęgnowaniem, propagowaniem i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym architektury, tradycji, obyczajów i gospodarki Śląska Opolskiego.

STATUT STOWARYSZENIA „OPOLSKI DOM”

Członkowie Stowarzyszenia „Opolski Dom”

(w kolejności alfabetycznej)


Balcerek Andrzej
Prezes Górażdże Cement S.A.
Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Ciechociński Artur
Właściciel Spółki„Rynek Śląski-Biuro Targów” sp. z o.o.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Ciura Ryszard
Właściciel firmy PHU „CIUREX-2”
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Długosz Krzysztof
Zastępca Burmistrza Gogolina
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Filipowsky Waldemar
Prezes spółki Filplast Głogówek PPUH
Członek  Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Franczok Józef
Architekt Inżynier FRH Architekci
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Gałęza Jarosław
Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Gisman Józef
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Członek Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Halupczok Ryszard
Właściciel firmy Halupczok-Stolarstwo s.c.
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Juszko Janusz
Właściciel firmy „Ventus”
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Kania Rudolf
Prezes Zarządu Schiedel Sp. zo.o.
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Lysek Norbert
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Makowiecka-Granatowska Ewa
Właściciel Spółki „Rynek Śląski-Biuro Targów” sp. z o.o.
Vice-prezes Zarządu Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Matysek Krzysztof
Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Vitrobud” Sp. jawna
Członek  Stowarzyszenia „Opolski Dom”Rybarczyk Andrzej

Prezes Zarządu Cementowni ODRA S.A w Opolu
Członek Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Simonides Dorota
Profesor doktor habilitowany, kulturoznawca
Członek  Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Szefer Jan
Właściciel domu zbudowanego w systemie ISOMAX – Budownictwo „zero energii”
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Ulbrich Roman
Profesor doktor habilitowany, Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej
Członek Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Wach Marian
Prezes KOMANDOR S.A
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Wojtala Joachim
Burmistrz Gogolina
Członek Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”Mariusz Kupina
Członek Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Zyzik Krzysztof
Redaktor Naczelny „Nowej Trybuny Opolskiej”
Członek  Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Jacek Bąk
Właściciel firmy „Sunergy- bis”
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Andrzej Kuchcik
Właściciel firmy „Certyfikacja Energetyczna Budynków”
Członek Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”


Deklaracja przystąpienia dla członka zwyczajnego

 

Członkowie wspierający Stowarzyszenie „Opolski Dom”


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


Schiedel sp. z o.o.
ul. Wschodnia 24
45-449 Opole


Rynek Śląski – Biuro Targów sp. z o.o.
ul. Szkolna 6/a
46-073 Mechnice


Cementownia Odra S.A.
ul. Budowlanych 9
45-005 Opole


Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin


Górażdże Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1
45-076 Opole


PPHU Venus sp. j.
Łowkowice, ul. Krapkowicka 47
47-364 Strzeleczki


Politechnika Opolska
ul. Stanisława Mikołajczyka 5
45-271 Opole


Deklaracja przystąpienia dla członka wspierającego


Post a Comment